Palvelut ja hoidot

Palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaan työ- ja toimintakykyä, kohentaa liikkumista ja hyvinvointia, lievittää oireita ja ohjata asiakasta itse hoitamaan itseään.
Palvelut
ASIAKKAAT

Hoidamme ja kuntoutamme kaikenikäisiä asiakkaita, joilla on fysioterapeuttisin hoidoin hoidettava ongelma tai vaiva. Fysioterapiaan voi hakeutua lääkärin lähetteellä tai ilman. Lääkärin lähetteellisestä hoidosta saa Kelan korvausta. Meillä on Kelan suorakorvaussopimus.

LOTAT JA PIKKULOTAT

Lotta Svärd -järjestöön kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus hakea Lotta Svärd Säätiön kustantamaa kuntoutusta. Kuntoutus voidaan myöntää harkinnan mukaan laitoskuntoutuksena tai avokuntoutuksena fysikaalisessa hoitolaitoksessa tai kuntoutujan kotona koulutetun henkilön antamana kuntoutuksena. Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Lotta Svärd Säätiön hakemuslomakkeella, jossa on selvitys lottana toimimisesta (paikallisosasto, aika, lotta- tai pikkulottatehtävät).

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS
Meillä voi saada Kelan järjestämää ja rahoittamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset kun Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL) 9-10 §:n myöntämisedellytykset täyttyvät.

Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla asiakas pysty suoriutumaan ja osallistumaan arjen toimintoihin, työhön tai opiskeluun sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Kela ei järjestä kuntoutusta, jos se liittyy välittömästi sairaanhoitoon tai jos asiakas on laitoshoidossa.

Lisää tietoa löydät Kelan verkkosivuilta www.kela.fi.

VAKUUTUSYHTIÖIDEN ASIAKKAAT

Kuntoutamme vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella sairaus-, tapaturma- ja liikennevahinkopotilaita.

TILAT JA LAITTEET

Lammin Fysioterapia sijaitsee Lamminraitti 6:ssa Lammilla n. 500 m:n päässä Lammin keskustasta ja linja-autoasemasta. Parkkipaikat sijaitsevat sisäänkäynnin vieressä. Lammin Fysioterapian tiloihin pääsee pyörätuolilla avustajan kanssa.

Tilat käsittävät kaksi erillistä hoitohuonetta, odotustilan, toimiston, asiakas- ja henkilökunnan WC:t sekä henkilökunnan taukotilan.

KUNTOILU- JA HARJOITTELUVÄLINEET

Kuntopyörä, crosstrainer, polkulaite, vetolaitteet, trampoliini, käsipainot, tarrapainot, painonostotanko+painot, kuminauhakepit, kahvakuulat, hyppynarut, jumppakuminauhat, kävelysauvat, fysioterapiapallot, puolapuut, jumppakepit, tasapainolaudat, tasapainotyynyt, tasapainopuomi, flexibarsauvat, pehmopallo, painopallo.

HOITOLAITTEISTO

Ultraääni, TNS-sähkökipuhoito, Neuromuskulaarinen stimulaattori ( lihashermojärjestelmän aktivointi), High Voltage, Mikrovirta, Diadynaamiset virrat, Sähkö-laser-akupunktiolaite ja Shockwave

Aukioloajat
Aukioloajat

Ma-To: 8:00 - 17:00

Pe: 8:00 - 16:00

Osoite
Osoite

Lamminraitti 6

16900 Lammi

Facebook
Sähköposti

Lammin Fysioterapia Ky — 2022